• Home
 • Division
 • Management and Service Unit

Management & Service Unit

FUNGSI UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

 1. Pelantikan
 2. Pengesahan
 3. Persaraan
 4. Perkhidmatan
 5. Cuti dan lain-lain
 6. Pentadbiran am
 7. Pengurusan fail-fail am/ lesen
 8. Pengurusan pengangkutan dan logistik
 9. Pengurusan ruang pejabat
 10. Inventori aset dan stor
 11. Pembelian dan pelupusan
 12. Pengurusan kewangan
 13. Pengurusan akaun
 14. Pengurusan pungutan hasil

FUNGSI KEWANGAN PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN

Kewangan PBPP terdiri daripada dua seksyen iaitu Seksyen Kewangan & Akaun dan Seksyen Hasil. Kewangan PBPP bertanggungjawab bagi memastikan segala prosedur dan tatacara kewangan yang berkuatkuasa dipatuhi sepenuhnya.

Seksyen Kewangan & Hasil

 • Menyelaras semua urusan berkaitan bayaran kepada individu atau syarikat bagi bekalan, kerja dan perkhidmatan yang dibuat kepada PBPP.
 • Menyelaras semua urusan bayaran kepada kakitangan dalaman PBPP meliputi bayaran gaji, elaun, tuntutan dan lain-lain.
 • Memastikan semua rekod perakaunan bagi setiap transaksi yang dibuat oleh PBPP adalah tepat dan betul bagi tujuan penutupan akaun bulanan dan tahunan.
 • Menyediakan penyata kewangan PBPP yang sempurna dan teratur untuk dibentangkan di Parlimen.
 • Memastikan PBPP membuat perbelanjaan berhemah berdasarkan perancangan dan peruntukan yang telah diluluskan.
 • Membuat pelaburan yang paling menguntungkan berdasarkan kesesuaian aliran tunai PBPP.

Seksyen Hasil

 • Menerima dan merekod setiap terimaan hasil bagi bayaran-bayaran yang dibuat oleh pihak industri di bawah peruntukan Akta 737 dan Akta 738.
 • Memastikan jumlah terimaan hasil adalah betul dan tepat untuk tujuan penutupan akaun bulanan dan tahunan.
 • Memastikan resit dikeluarkan bagi setiap bayaran yang diterima daripada pihak industri.
 • Memantau terimaan hasil secara terperinci selaras dengan standard pelaporan yang ditetapkan.
 • Melaksanakan proses terimaan hasil melalui sistem Fnancial Accounting System For Medical Device Authority (FASt-MeDiA) dan Medical Device Centralised For Application System (MeDC@St)

Print

  Medical Device Authority (MDA),
Ministry of Health Malaysia,
Level 6, Prima 9, Prima Avenue II,
Block 3547, Persiaran APEC,
63000 Cyberjaya, Selangor, MALAYSIA

  +603 - 8230 0300
  +603 - 8230 0200 
 

Today 1069 Yesterday 6666 Week 39509 Month 7735 Visitor Counter: 119840799

 • Last Updated: 01 December 2023.
facebooktwitterinstagramyoutube
Copyright © 2023 Medical Device Authority
Ministry of Health Malaysia
Best view with Firefox 64 and above, minimum resolution 1366x768