VISI

Untuk menjadi badan kawalselia peranti perubatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa yang menyediakann perkhidmatan kelas dunia, peneraju hab peranti perubatan untuk persekitaran penjagaan kesihatan yang selamat dan berkesan bagi negara pada tahun 2023.

MISI

MISI 1
Kawalan dan Penguatkuasaan yang efektif.

  • Penyediaan kawalan perundangan ke atas industri peranti perubatan di Malaysia melalui pematuhan kepada Akta 737 dan peraturan di bawahnya bagi memastikan prestasi keselamatan dan perlindungan orang awam yang menjurus ke arah kepuasan pelanggan.

MISI 2
Didorong oleh teknologi dan kompetensi sumber manusia.

  • Pembangunan kompetensi sumber manusia secara berterusan bagi memastikan kelestarian keberkesanan organisasi.
  • Pembangunan proses penyampaian secara berterusan melalui penggunaan "state-of-the art" teknologi maklumat dan komunikasi.

MISI 3
Keterlibatan (engagement) pelanggan dan stakeholders.

  • Perhubungan kolaboratif dan konsultatif yang dapat memenuhi keperluan pelanggan, stakeholders dan kakitangan.

MISI 4
Mewujudkan dan mengukuhkan hubungan antarabangsa.

  • Pengharmonian dan pengiktirafan (MOU/MRA)

NILAI UTAMA

  • Integriti - Mempunyai sifat jati diri yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.
  • Efektif - Perkhidmatan atau tugasan diselesaikan tepat pada waktunya, sesuai dengan perancangan yang telah ditetapkan.
  • Profesional - Mempunyai kepakaran, autonomi, komitmen dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.